VINNER TRUKKET I ELBILLOTTERIET

Vinnerloddet var 0462, og vinneren Geir Erik Langset er blitt kontaktet.

Rita Langseth, Geir Eriks søster, mottok premien på brorens vegne.

 

Førstepremien, en Mitsubishi MiEV, ble sponset av Bilalliansen.

.

ÅRSMØTE I STÅLKAMERATENE FOTBALL

Årsmøte i IL Stålkameratene Fotball

Det ble i slutten av desember annonsert i RB, sendt mail og lagt ut på FB-sidene, at det er årsmøte i fotballgruppa på kantina 25.januar kl. 18:00 

Det er følgende dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Økonomisk orientering *

6. Budsjett 2018

7. Innkomne forslag**

8. 2018 – status for sesongen og arbeidet med etablering av Rana FK

9. Valg

  • Styret
  • Økonomigruppe
  • Valgkomite

10. Avslutning - med å takke de som skal takkes osv.

  *Det blir økonomisk orientering da vi ikke har ferdig revidert regnskap til årsmøtet. Regnskapene revideres samlet for klubben.

**Det er ikke kommet inn forslag innen fristen.

VEDTAK PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Alternativ A fikk ikke 2/3-flertall

Alternativ B fikk 2/3-flertall og ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet.

Den nye klubben stiftes 4.desember og søker om opptak i Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE IL STÅLKAMERATENE

Oppdatert:

Info om gjennomføring av ekstraordinært årsmøte:

Registrering av stemmeberettigede fra 17:30 til 18:20 med utlevering av stemmesedler.

Presentasjon av prosjektet fra 18:00 til 18:20, så ti minutter med spørsmål til presentasjonen.

18:30 starter årsmøtet med godkjenning av de stemmeberettigede. Hvis noen forlater salen, må de levere inn stemmesedlene. Disse fås tilbake ved retur til årsmøtelokalet.

Utlagt saksliste

Avstemning om forslag A tas sikte på å starte 19:30, men alle får anledning til å holde sine innlegg.

Hvis ja til forslag A takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Hvis nei til forslag A stemmer vi øyeblikkelig på forslag B.

 Hvis ja til forslag B takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Hvis nei til forslag B takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Uansett utfall av avstemningen, er det da den virkelig jobben starter.

 

For styret i Hovedlaget

Ole J Pettersen

Ved publisering av innkalling har det blitt gjort en feilvurdering. I forslaget til forretningsorden, blir det skrevet om forslag. Dette er dessverre feil og det er ikke mulig å stemme over andre forslag eller endringer enn ordrett de forslag som er publisert i innkallingen. Dette er i følge idrettslagets lov. 

 

Til medlemmer i IL Stålkameratene

15.11.2017 Mo I Rana

Innkalling med sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i IL Stålkameratene

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IL Stålkameratene

Årsmøtet avholdes den 29.11.2017 klokken 18:00 i Meyergården Spektrum

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referenter

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle forslag og saker

8.1 Alternativ A

Hvis nei på Alternativ A, behandle sak 8.2

8.2 Alternativ B

 

 Vedlegg:

Forslag til forretningsorden

Forslag og saker

Prosjektgruppas presentasjon

Lov for IL Stålkameratene

Med vennlig hilsen styret i IL Stålkameratene

Barnas Idrettsdag 2017 er dessverre avlyst på grunn av lav påmelding.

REDE-Cup

Seier i Sandnessjøen og opprykk

Fantastisk innsats av A-laget i Sandnessjøen ga seier 0-2 og opprykk.

Målscorere var Stian Celius og Fredrik Nedregård.

Stålkameratene er flere idretter

Navn eller annen tekst Ett nydelig kast

Judo er en av idrettene som det drives med i Stålkameratene.

Fotball er den mest medlemsrike delen av Stålkameratene.

Det fins også en skigruppe og idrettsskole(barneidrett).

Når det gjelder idrettsskolen er det sterkt ønske om å starte opp igjen, men det mangler instruktører.

Kan du bidra som instruktør/trener på Idrettsskole/Barneidrett, meld deg!

Hva skjer?

Årsmøte i Stål Fotball 25.januar

Kvalifisering til Cupen Kamp mot Mo IL 21.mars

Blå Vegen 24.mars 2018

 

 

 

Overskrift