Lag i Stålkameratene Barn og Ungdom

Stålkameratene har lag i følgende årsklasser:

Jenter 2001

Jenter 2003-04

Jenter 2005

Jenter 2007

Jenter 2008-09

Jenter 2010

Gutter 2001 (Samarbeid med Selfors UL)

Gutter 2002 (Samarbeid med Selfors UL, spiller under navnet Selfors/Stål)

Gutter 2008

Gutter 2009

Gutter 2010

Protokoller og styringsdokumenter

Her skal styringsdokumenter og protokoller fra års- og styremøter i Stål Barn og Ungdom legges ut