Ekstraordinært årsmøte Stålkameratene Fotball

 

Fotballgruppa i Stål innkaller ekstraordinært årsmøte 1.mars kl. 18.00 i kantina på HPK-bygget.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering
  3. Framlegging og godkjenning av revidert regnskap for 2017
  4. Framlegging og vedtak av budsjett for 2018

 

Etter ekstraordinært årsmøte vil det bli avvikla medlemsmøte hvor sesongen 2018 blir hovedsak.

 

Styret i Stål Fotball