Stålkameratene er flere idretter

Navn eller annen tekst Ett nydelig kast

Judo er en av idrettene som det drives med i Stålkameratene.

Fotball er den mest medlemsrike delen av Stålkameratene.

Det fins også en skigruppe og idrettsskole(barneidrett).

Når det gjelder idrettsskolen er det sterkt ønske om å starte opp igjen, men det mangler instruktører.

Kan du bidra som instruktør/trener på Idrettsskole/Barneidrett, meld deg!

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Nyheter

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Overskrift

Medlemsmøte

IL Stålkameratene innkaller til Medlemsmøte.

Onsdag 18.september 2019

Kl 18:00 på HOK-kantina 


1 - Informasjon om utviklingen av Blåvegen.
Hensikten er å gi informasjon samt få innspill fra medlemmene.

2 - Informasjon Stålhallen. Arena Bygg/Arena Drift.

 

Styret

Årsmøte IL Stålkameratene

Velkommen til årsmøte for IL Stålkameratene mandag 25.mars kl 18:00 på HOK-kantina (Midtre gate 4B)

Saksliste og sakspapirer finnes vedlagt, eller kan lastes ned her: 

Årsmøtepapirer IL Stålkameratene

Sak 8 Undergruppes årsberetning usignert(Fotball)

Sak 9 Regnskap Fotballgruppa (usignert)

Sak 13 Budsjett Hovedlaget

Revisjonsberetning

Sak 14, Organisasjonsplan ettersendes så raskt som mulig, eller deles ut på årsmøtet

Sak 15, Valg ettersendes så raskt som mulig, eller deles ut på årsmøtet

 

Vel møtt!

Styret

 

Sakspapirer Årsmøte i Fotballgruppa

Sakspapirer til årsmøtet i Fotballgruppa 11.mars kl 18:00 på HOK-kantina

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Godkjenne forretningsorden

Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Behandle Fotballgruppas årsberetning

Sak 6: Behandle gruppas regnskap i revidert stand

Sak 7: Behandle forslag og saker

Sak 8: Valg (jf. de beslutninger som tas under punkt 7).

 

Det mangler foreløpig bare regnskapet som vil bli ettersendt så raskt som mulig.

Heder og ære

På IL Stålkameratenes årsmøte 2018 ble disse staute karene gjenstand for heder og ære.

Eivind Fredriksen ble noe forsinket overlevert de synlige tegn på æresmedlemsskapet han ble tildelt under årsmøtet for 2014. En trofast Stålkamerat som har stilt opp til utallige dugnader og stilt maskinparken sin til disposisjon for Stålkameratene i alle mulige sammenhenger og ikke minst under byggingen av Stålhallen.

Ronald Guttormsen fikk utdelt Norges Judoforbunds merke i sølv for lang og tro tjeneste. En bauta i Judosporten i Rana og landet.

Sist, men ikke minst, ble Ove Thørnquist tildelt ett velfortjent Hederstegn i IL Stålkameratene. Han har i utallige år stilt på dugnader i alle sammenhenger og stilt lastebilen sin til disposisjon for Stålkameratene i de utallige flyttedugnadene som har vært gjort.

Vi gratulerer dem alle.

ÅRSMØTE IL STÅLKAMERATENE

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Stålkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.januar.

Årsmøtet avholdes den 7.mars kl. 18:00 på HOK-kantina, Midtre gate 4

Årsberetning for Hovedlaget