Årsmøte i IL Stålkameratene

 

Innkalling til årsmøte i IL Stålkameratene onsdag 7.mars

  • 6 (1)(1)            For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).

Forslag/saker må være styret i hende innen 21.februar 2018

Forslag sendes:

post@staalkam.no med emne ”Forslag Årsmøte”

eller

IL Stålkameratene

Ranenget 17, 8626 Mo i Rana.

 

Klokkeslett og sted, samt fullstendige årsmøtepapirer vil bli sendt ut (til alle medlemmer med epost registrert) og tilgjengeliggjort her 1 uke før årsmøtet

Årsmøte i IL Stålkameratene Fotball

Det ble i slutten av desember annonsert i RB, sendt mail og lagt ut på FB-sidene, at det er årsmøte i fotballgruppa på kantina 25.januar kl. 18:00 

Det er følgende dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Økonomisk orientering *

6. Budsjett 2018

7. Innkomne forslag**

8. 2018 – status for sesongen og arbeidet med etablering av Rana FK

9. Valg

  • Styret
  • Økonomigruppe
  • Valgkomite

10. Avslutning - med å takke de som skal takkes osv.

  *Det blir økonomisk orientering da vi ikke har ferdig revidert regnskap til årsmøtet. Regnskapene revideres samlet for klubben.

**Det er ikke kommet inn forslag innen fristen.