Oppdatert:

Info om gjennomføring av ekstraordinært årsmøte:

Registrering av stemmeberettigede fra 17:30 til 18:20 med utlevering av stemmesedler.

Presentasjon av prosjektet fra 18:00 til 18:20, så ti minutter med spørsmål til presentasjonen.

18:30 starter årsmøtet med godkjenning av de stemmeberettigede. Hvis noen forlater salen, må de levere inn stemmesedlene. Disse fås tilbake ved retur til årsmøtelokalet.

Utlagt saksliste

Avstemning om forslag A tas sikte på å starte 19:30, men alle får anledning til å holde sine innlegg.

Hvis ja til forslag A takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Hvis nei til forslag A stemmer vi øyeblikkelig på forslag B.

 Hvis ja til forslag B takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Hvis nei til forslag B takker vi høflig for kampen og tar vare på hverandre.

Uansett utfall av avstemningen, er det da den virkelig jobben starter.

 

For styret i Hovedlaget

Ole J Pettersen

Ved publisering av innkalling har det blitt gjort en feilvurdering. I forslaget til forretningsorden, blir det skrevet om forslag. Dette er dessverre feil og det er ikke mulig å stemme over andre forslag eller endringer enn ordrett de forslag som er publisert i innkallingen. Dette er i følge idrettslagets lov. 

Til medlemmer i IL Stålkameratene

15.11.2017 Mo I Rana

Innkalling med sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i IL Stålkameratene

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IL Stålkameratene

Årsmøtet avholdes den 29.11.2017 klokken 18:00 i Meyergården Spektrum

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referenter

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle forslag og saker

8.1 Alternativ A

Hvis nei på Alternativ A, behandle sak 8.2

8.2 Alternativ B

 

 Vedlegg:

Forslag til forretningsorden

Forslag og saker

Prosjektgruppas presentasjon

Lov for IL Stålkameratene

Med vennlig hilsen styret i IL Stålkameratene