Arena Drift og Arena Bygg AS kaller inn til generalforsamling

Arena Drift og Arena Bygg AS kaller inn til generalforsamling

IL Stålkameratenes heleide datterselskaper, Arena Drift og Arena Bygg AS, kaller inn til generalforsamling. Se vedlagt innkalling og saksliste.

Arena Bygg AS:

 Innkalling til ordinær generalforsamling 

Til aksjeeier i Arena Bygg AS.

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Arena Bygg  AS

 

Aksjeeierne i Arena Bygg AS innkalles til ordinær generalforsamling 11.05.2022

Tidspunkt: kl.19.00

Møtested:  Stålhallen

 

Dagsorden:

 

 1. Åpning av møte ved styreleder Per Harry Steiro, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

 

 1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 1. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021

 2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

  Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner 0 per år.

 3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

  Styret foreslår at revisor honoreres etter regning

 4. Styrevalg 

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ligger vedlagt innkallingen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

for styret i Arena Bygg ASPer Harry Steiro

styreleder

 

 

Vedlegg

 

Årsregnskap, årsberetning samt  revisjonsberetning for 2021

Arena Drift AS

Innkalling til ordinær generalforsamling 

Til aksjeeier i Arena Drift AS.

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Arena Drift  AS

 

Aksjeeierne i Arena Drift AS innkalles til ordinær generalforsamling 11.05.2022

Tidspunkt: kl.18.00

Møtested:  Stålhallen

 

Dagsorden:

 

 1. Åpning av møte ved styreleder Per Harry Steiro, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

 

 1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 1. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021

 2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

  Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner 0 per år.

 3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

  Styret foreslår at revisor honoreres etter regning

 4. Styrevalg 

Årsregnskap, årsberetning og  revisors beretning  ligger vedlagt innkallingen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

for styret i Arena Drift ASPer Harry Steiro

styreleder

 

 

Vedlegg

 

Årsregnskap, årsberetning samt  revisjonsberetning for 2021

02.05.2022 09:18