Fotballgruppa

Årlig Møte 21/02-2024

Årlig møte IL Stålkameratene Fotball

Sted: Stålhallen, kafeteria

Dato og tidspunkt: 21/02-2024, kl. 18:00

Saksliste

1. Åpning av møtet, godkjenne innkalling

2. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere

3. Behandle gruppas årsmelding

4. Behandle gruppas regnskap 2023

5. Behandle gruppas budsjett 2024

6. Behandle forslag

Ingen forslag mottatt

7. Valg

Foreta følgende valg:

Leder

Nestleder

Styremedlemmer

For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 15 år og ha vært medlem i minst èn mnd.

Velkommen!

Mvh

Styret i IL Stålkameratene Fotball

Regnskapet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne.

Judogruppa

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i Judogruppa kommer.

Skigruppa

Informasjon og tidspunkt for avvikling av årlig møte i skigruppa kommer.

Friidrettsgruppa

Informasjon og tisdpunkt for avvikling av årlig møte i friidrettsgruppa kommer.