Stålkameratene er flere idretter

Navn eller annen tekst Ett nydelig kast

Judo er en av idrettene som det drives med i Stålkameratene.

Fotball består av OldBoys.

Det fins også en skigruppe og idrettsskole(barneidrett).

Når det gjelder idrettsskolen er det sterkt ønske om å starte opp igjen, men det mangler instruktører.

Kan du bidra som instruktør/trener på Idrettsskole/Barneidrett, meld deg!

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Nyheter

Årsmøte del 2 2020

OBS! Av smittevernhensyn bes alle om selv å ta med årsmøtepapirene.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte del 2 i IL Stålkameratene 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.august 2020.

Årsmøtet del 2 avholdes på PIR-bygget 1.etasje onsdag den 23.september kl 18:00

Innkalling til årsmøte del 2 i IL Stålkameratene 2020

Styret innkaller herved til årsmøte del 2 i IL Stålkameratene.

Årsmøtet avholdes 23.september kl. 18:00 på PIR-bygget, Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana

Med bakgrunn i smittevernsituasjonen må deltagere være påmeldt for å kunne delta på årsmøtet. Ved flere enn 50 påmeldte, vil møtet måtte flyttes til annet lokale (dette blir det opplyst om ved utsendelse av sakspapirer). Påmelding skjer til olejohnny54@hotmail.com eller ved sms til nr 93066748 innen 10.september.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.staalkam.no og sendes på epost til medlemmer med registrert epostadresse, samt legges ut på PIR-bygget, Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Stålkameratene i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Stålkameratene. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IL Stålkameratenes lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IL Stålkameratene kontaktes på olejohnny54@hotmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Årsmøte del 1 (skriftlig)

Årsmøtet i år blir delt i 2.

Første del avholdes skriftlig frem til 10.juni 2020. Dette for å ha et årsmøtegodkjent regnskap til søknaden om momskompensasjon.

Årsmøtepapirene til del 1 finner dere her.

Signert årsberetning (rettelse, manglende signaturer i årsmøtepapirene)

Årsmøteprotokoll del 1

Årsmøtet del 2, med resterende saker, blir holdt så raskt som mulig til høsten.

Innkalling til årsmøte i IL Stålkameratene 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Stålkameratene.

Årsmøtet avholdes 30.mars kl. 18:00 på PIR-bygget, Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana

Med bakgrunn i den pågående smittevernsituasjonen er Årsmøtet utsatt inntil videre.

Medlemsmøte og Ekstraordinært Årsmøte

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I IL STÅLKAMERATENE

Tid: Torsdag 5.desember kl. 18.00

Sted: Kantina PIR-bygget, Midtre gate 4B, 2.etg

Sakliste:

Sak 1: Orientering om Blå Vegen

Sak 2: Orientering om status Arena Bygg/Drift og framdrift av Stålhallen

Sak 3: Overrekkelse av gaver

De som ikke har betalt årets kontingent og tidligere års kontingent oppfordres sterkt til å gjøre det.

                                                          

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IL STÅLKAMERATENE

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i IL Stålkameratene

Ekstraordinært årsmøte avholdes 5.desember kl 19:00 i Kantina PIR-bygget, Midtre gate 4B

Etter § 17 ledd 4 kan bare saker i medfølgende saksliste behandles.

Fullstendig saksliste.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Hovedlaget

Medlemsmøte

IL Stålkameratene innkaller til Medlemsmøte.

Onsdag 18.september 2019

Kl 18:00 på HOK-kantina 


1 - Informasjon om utviklingen av Blåvegen.
Hensikten er å gi informasjon samt få innspill fra medlemmene.

2 - Informasjon Stålhallen. Arena Bygg/Arena Drift.

Styret

Årsmøte IL Stålkameratene

Velkommen til årsmøte for IL Stålkameratene mandag 25.mars kl 18:00 på HOK-kantina (Midtre gate 4B)

Saksliste og sakspapirer finnes vedlagt, eller kan lastes ned her: 

Årsmøtepapirer IL Stålkameratene

Sak 8 Undergruppes årsberetning usignert(Fotball)

Sak 9 Regnskap Fotballgruppa (usignert)

Sak 13 Budsjett Hovedlaget

Revisjonsberetning

Sak 14, Organisasjonsplan ettersendes så raskt som mulig, eller deles ut på årsmøtet

Sak 15, Valg ettersendes så raskt som mulig, eller deles ut på årsmøtet

Vel møtt!

Styret

Sakspapirer Årsmøte i Fotballgruppa

Sakspapirer til årsmøtet i Fotballgruppa 11.mars kl 18:00 på HOK-kantina

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Godkjenne forretningsorden

Sak 4: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Behandle Fotballgruppas årsberetning

Sak 6: Behandle gruppas regnskap i revidert stand

Sak 7: Behandle forslag og saker

Sak 8: Valg (jf. de beslutninger som tas under punkt 7).

Det mangler foreløpig bare regnskapet som vil bli ettersendt så raskt som mulig.

Heder og ære

På IL Stålkameratenes årsmøte 2018 ble disse staute karene gjenstand for heder og ære.

Eivind Fredriksen ble noe forsinket overlevert de synlige tegn på æresmedlemsskapet han ble tildelt under årsmøtet for 2014. En trofast Stålkamerat som har stilt opp til utallige dugnader og stilt maskinparken sin til disposisjon for Stålkameratene i alle mulige sammenhenger og ikke minst under byggingen av Stålhallen.

Ronald Guttormsen fikk utdelt Norges Judoforbunds merke i sølv for lang og tro tjeneste. En bauta i Judosporten i Rana og landet.

Sist, men ikke minst, ble Ove Thørnquist tildelt ett velfortjent Hederstegn i IL Stålkameratene. Han har i utallige år stilt på dugnader i alle sammenhenger og stilt lastebilen sin til disposisjon for Stålkameratene i de utallige flyttedugnadene som har vært gjort.

Vi gratulerer dem alle.

ÅRSMØTE IL STÅLKAMERATENE

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Stålkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.januar.

Årsmøtet avholdes den 7.mars kl. 18:00 på HOK-kantina, Midtre gate 4

Årsberetning for Hovedlaget