Jubilant: Bjørn Selfors

Jubilant: Bjørn Selfors

Foto: Silje- Tamara Rojas, Rana No

Lørdag 23/09 fyller vår fantastiske Bjørn Selfors 85!

Bjørn Selfors har vært en bauta i Stålkameratene hele sitt voksne liv. Født inn i idrettslaget, stiftet under navnet Mo Arbeideridrettslag, som bla. hans far var med på å starte, som et ledd i å ivareta arbeidernes idrettstilbud i et samfunn som den gang gjorde forskjell på utøvere, basert på arbeidsplass og samfunnsrang.

Bjørn har stått helt i front i arbeidet med å sikre idrettslaget gode økonomiske og idrettslige vilkår og har utvist en enorm kreativitet og glød i arbeid med sponsorer og samarbeidspartnere, noe han fortsatt gjør med uforminsket styrke.  Bjørn var også primus motor i arbeidet med Stålkameratenes fotballhall, Stålhallen, som i dag sikrer barn, ungdom og voksne gode trenings- og kampvilkår også vinterstid.

Vi gratulerer Bjørn med den store dagen!

23.09.2023 11:13