IL Stålkameratene: Saksliste

IL Stålkameratene: Saksliste

Saksliste årsmøte IL Stålkameratene

  • Valg av dirigent
  • Godkjenne de stemmeberettigete
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
  • Økonomi
  • Forslag
  • 1. Trine Lise Michalsen: Nedleggelse av grupper
  • Valg

06.03.2023 12:23