Årlig Møte i IL Stålkameratene Fotball

Årlig Møte i IL Stålkameratene Fotball

Styret i fotballgruppa innkaller herved til Årlig Møte. Legg merke til frist for innmelding av saker og forslag til behandling.

Innkalling til Årlig Møte i IL Stålkameratene Fotball                                                 

Tid og sted: Onsdag 22/02-23, kl. 20:00, Stålhallen Kantine

Forslag og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14/02. Forslag og saker sendes: fotball@staalkam.no, eller overleveres styret i papirform.

Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig for medlemmene 15/02-2023

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Gruppas årsberetning 2022

Sak 5. Regnskap 2022

Sak 6. Behandle forslag og saker                                                                                                                                                    

Sak 7. Budsjett 2023

Sak 9. Foreta følgende valg:

  1. Leder
  2. Styremedlem

 

Mvh

Styret i IL Stålkameratene Fotball

 

Ove Langvann, leder

Karl M Ellingsen, nestleder

Roger Fagerdal, kasserer

Roy Vonstad, sekretær

Sturla Dahle, styremedlem

Roar Henriksen, styrerep. futsal

Kåre Solheim, styrerep. oldboys

08.02.2023 12:11