Medlemskontingent for året 2021 er sendt ut

Medlemskontingent for året 2021 er sendt ut

I år, som alle år, sendes ny medlemskontingent ut i januar.

IL Stålkameratene går inn i et nytt og forhåpentligvis aktivitetsrikt år. Som alltid starter idrettslaget året med å sende ut ny medlemskontingent til sine medlemmer.

Stålkameratene ber de som måtte ha spørsmål eller behov for bistand vennligst kontakte medlemsregisteret på epost: medlem@staalkam.no.

Vi minner videre om at det ved ønske om utmelding eller endringer i medlemsdetaljer, også sendes en henvendelse.

01.01.2021 10:10