Stålkameratene driver ikke skittent spill!

Stålkameratene driver ikke skittent spill!

I avisa Rana Blad hevdes det mandag 01/03 at Stålkameratenes fotballgruppe omgår regelverket i sin søken etter spillere. Dette tilbakevises med stor kraft. Vi har tatt en prat med fotballgruppa v/ leder Roger Fagerdal.

Vi kunne i mandagens nettutgave av Rana Blad lese at det hevdes Stålkameratene omgår forbundets regelverk i sin søken etter spillere. Fotballgruppa svarer at dette er en påstand uten rot i virkeligheten og forklarer:

-Vi bedriver ikke såkalt fisking etter spillere som befinner seg i andre klubber. Vi har et titalls navn som har sagt at de ønsker seg til Stålkameratene og har henvendt seg til oss. Vi har bygget opp et nytt fotballtilbud etter at fotballaktiviteten ble lagt på hylla for noen år tilbake og vi har ønsket alle hjertelig velkommen. Vi kjenner til at mange har ventet på dette og finner det således ikke unaturlig med henvendelser.

Jonny Ditlefsen, A- lags trener for Gruben IL, hevder i artikkelen at deres spillere har mottatt tilbud som han beskriver å være "for godt til å takke nei til". Stemmer dette?

-Vi er på ingen måte i posisjon til å tilby spillere noe annet enn fysisk fostring og kameratskap. Vi er en meget tradisjonsrik og velkjent klubb, og finner det helt naturlig at enkelte ønsker å spille for oss. At Jonny Ditlefsen beskriver at han sitter på dokumentasjon på dette, anser vi som meget merkelig og det er ikke noe klubben har kjennskap til.  Vi har forsøkt å komme i kontakt med Ditlefsen for å få bekreftet det han sitter på av dokumentasjon, men vi har blitt møtt med stillhet. Vi starter et lavterskel fotballtilbud for ungdom og voksne i alle aldre, og vi søker å være en bidragsyter mot frafall.

Hvordan jobber fotballgruppa med rekruttering av spillere?

-Som nevnt er vi et meget tradisjonsrikt og velkjent idrettslag. Vi har hatt mange flotte ungdommer og voksne inn og ut av dørene våre og har således et bredt nettverk. Vi har reklamert for at vi har et fotballtilbud under oppbygging, blant annet på vår hjemmeside og i sosiale medier,  og har i kjølvannet av det fått flere henvendelser. Vi er også meget godt kjent med at mange av spillerne vi hadde hos oss i forkant av at fotballen ble nedlagt, måtte finne seg tilbud i andre klubber både innad i kommunen, men også i andre kommuner. Noen la også fotballskoene på hylla. Av praktiske årsaker er det nok for de dette gjelder positivt å igjen kunne finne et tilbud i Stålkameratene. I tillegg er vi del av et idrettslag med en solid plattform og en flott infrastruktur. Dette virker nok innbydende på mange.

Hva med påstanden om dialog og overganger uten at klubber er informert?

-Det har aldri vært vår intensjon å fremstå uredelig eller hensynsløs. Det har kommet spillere til oss og vi har ønsket å gjøre overganger på en ryddig og grei måte og i den forbindelse har overgangsansvarlige hos oss ønsket å klargjøre disse fortløpende, for å lette saksbehandlingsbyrden. Vi har rett og slett vært tankeløse og har ikke innsett at denne klargjøringsprosessen er noe som fanges opp av gjeldende klubb. Dette har vi beklaget på det sterkeste overfor de det gjelder, og alle påbegynte overganger er kansellerte i påvente av en dialog eller respons. Vi har også snakket med kretsen for å informere om knipa vi havnet i og ble der møtt med forståelse.

Det hevdes at enda en klubb i sentrumskjernen vil ha negativ innvirkning på de omkringliggende klubber. Hva tenker dere om det?

-Vi er kjent med denne oppfatningen. Vi tenker imidlertid at antallet spillere i Rana innehar en viss dynamikk og ikke nødvendigvis er et statisk tall. Kan vi bidra til aktivitet, trivsel og positive opplevelser, er vårt mål oppfylt. Vi ønsker ikke å utslette andre klubber for å danne grunnlag for egen eksistens. Vi stiller et lavterksel- tilbud til disposisjon. Vi har dog bemerket oss at enkelte klubber ikke har maktet å stille lag, og det lenge før Stålkameratene var tilbake på banen. Vi er en klubb for alle, ikke bare for innbyggere i sentrumskjernen. Vi er også helt klare på at det er spillerne som avgjør hvor de finner sin tilhørighet, ikke klubber og klubbledelse.

Kretsen hevder at de over mange, mange år har mottatt klager fra Rana- klubber i særdeleshet, som omhandler manglende kontakt mellom klubber, i forkant av dialog med spillere og påfølgende overganger.

-Denne statistikken ønsker ikke Stålkameratene befatning med og vi kommer til å opptre på en respektfull og redelig måte , avslutter fotballgruppa.

Det har ikke lyktes nyhetsredaksjonen i å få et svar fra Ditlefsen på hans påstander i Rana Blad.

02.03.2021 11:56