IL Stålkameratenes årsmøte reverserer fotball- vedtak

IL Stålkameratenes årsmøte reverserer fotball- vedtak

IL Stålkameratene Fotball opphever vedtaket som forbyr klubben å drive fotball.  -Ønsker å være et bidrag i kampen mot frafall. Foto: Roger Marthinsen, Rana No

IL Stålkameratenes årsmøte 23. september stemte for å oppheve vedtaket som forbød klubben å drive fotballaktivitet. Vedtaket stammet fra E.O. årsmøte i 2017, som resulterte i dannelsen av Rana FK og en forening av Mo IL og IL Stålkameratene.

-Vi registrerer at medlemmene ikke ønsker å være bundet av vedtak som forbyr idrettslaget å bedrive enkelte typer aktiviteter, uttaler fotballgruppa i Stålkameratene.

-Vi har ingen intensjoner om å starte fotballaktivitet for barn. Det er først og fremst oppheving av et vedtak som av klubbens nye og gjenværende medlemmer ble ansett som lite hensiktsmessig og som opplevdes frustrerende. Dersom spillergrunnlaget er tilstede, vil vi jobbe for å skape et tilbud på seniornivå for de som måtte ønske. Rana FK har gjennom sitt monopol på barne og ungdomsfotballen i bykjernen en naturlig tilvekst av spillere til sin toppsatsning. Dersom prosjektet føles for ambisiøst for enkelte, er det etter vår oppfatning viktig at det finnes breddetilbud som fanger disse opp og at vi på denne måten kan bidra i visjonen om Flest Mulig, Lengst Mulig. Videre ser vi med stor bekymring på rapporten om frafall av både spillere og lag i bredden. Kan vi være med på å hindre dette, er det utelukkende positivt.

24.09.2020 10:12